Το ξενέρωμα του μυαλού να φοβάσαι
Οι δύσκολες καταστάσεις χτίζουν δυνατούς
Το να περιβάλλεσαι από αληθινούς ανθρώπους
Και να που φτάσαμε απόψε εδώ
Αυτό για εμένα είναι ευτυχία !!
Εσύ θα επιλέξεις πιο χρώμα θες να είσαι